Chevereto 50% ปิด!

Purchase Chevereto 50% off. ข้อเสนอมีเวลา จำกัด อย่าพลาดก่อนสายเกินไป Purchase now »

เพลิดเพลินไปกับข้อเสนอบอกทุกคนและกระจายข่าวดี!


Rodolfo Berrios

All you need for image hosting

โปรแกรมอัปโหลดรูปภาพที่ทันสมัยพร้อมประสบการณ์การอัปโหลดแบบลากแล้ววาง, การสนับสนุนหลายเซิร์ฟเวอร์, มีเครื่องมือกลั่นกรอง, สร้างหมวดหมู่, บัญชีผู้ใช้,อัลบั้มส่วนตัวและอื่น ๆ.

รองรับหลายเซิร์ฟเวอร์

แจกจ่ายภาพที่อัปโหลดระหว่างเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลภายนอกให้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการเพิ่ม

 • Alibaba, OpenStack, Backblaze B2
 • Amazon S3 & Compatible
 • Google Cloud Storage
 • FTP/SFTP
 • Azure

การนำเข้าเนื้อหาจำนวนมาก

Add tons of content with the bulk content importer.

 • Import users, albums and images
 • Multiple parsing options
 • Google Photos Takeout compatible

Call to action buttons

Create call to action buttons to drive users to trigger third-party functionality for your business. Sell, offer, book, chat, anything with just a few clicks away.

Custom semantics

Configure all the terms used to refer to the content as Chevereto is made to fit exactly to your context.Customize "Images", "Albums", "Categories" and more to provide a more engaging experience to your users.

อัปโหลดปลั๊กอิน

ให้การอัปโหลดรูปภาพไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายผ่านทางปลั๊กอินการอัปโหลดIt features seamless support for the most popular forum software packages.

Login providers

Support account signup with third-party login providers right out the box. No additional plugins needed, just paste the API keys.

 • Facebook
 • Google
 • Twitter
 • And many more

Superb user interface

A gorgeous responsive user interface, with bulk manage actions, keyboard shortcuts, palettes and more.

Branding

From custom logos and color schemes to custom domain names and custom URLs, the possibilities are endless. Make a lasting impression on your audience and drive more traffic to your website.

ติดตั้งง่าย

Chevereto ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและสามารถกำหนดค่าได้สูง คุณสามารถติดตั้งได้ทุกที่และรวมถึงระบบอัปเดตด้วยคลิกเดียวเพื่อทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นสำหรับคุณ

Content search

Easily find and access the exact media files you need, when you need them.With advanced filtering options and intuitive search capabilities, Chevereto streamlines your search experience and helps you quickly discover the right content.

Albums

Easily create and manage albums of all your favorite memories. Each album has its own dedicated page, making it easy to share and view your photos. It's never been easier to keep your media organized and looking their best.

Custom homepage

One-click homepage configuration to easily change the behavior of the website homepage. Configure it as a landing page with custom call-to-actions, or route to explore and uploader.

Sharing

Sharing unleashed with multiple embed codes for different display needs, including support for BBCode and markdown formats. Spread the convent over all the most popular social networks in the world.

Configurable uploading

การอัปโหลดรูปภาพที่กำหนดค่าได้ซึ่งมีการแสดงตัวอย่างภาพลากแล้วปล่อยและการอัปโหลดแบบขนาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับขนาดภาพลายน้ำการลบข้อมูล Exif การอัปโหลดที่หมดอายุแฟล็ก NSFW การอัปโหลดส่วนตัวและอื่น ๆ

upload

รองรับหลายภาษา

ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเลือกภาษาที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ของคุณโดยอัตโนมัติรวมทั้งพร้อมสำหรับภาษาใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพิ่ม

Multi-user support

Easy enable other users to signup or if you prefer manually create them. Easily assign roles and permissions to different users, allowing for streamlined image management and collaboration.

Manage pages

Whether you're looking to create a landing page for a new product or service, or simply want to add some extra information about your business. With a user-friendly interface and powerful customization options, you can create pages that are tailored to your exact needs.

Consent screen

Customizable consent screen for accessing to age-restricted content. Make your visitors comply with age restrictions depending on your content and jurisdiction by prompting a consent screen with a legal disclaimer.

แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

สถิติและเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการเรียกใช้เว็บไซต์ของคุณนั้นรวมอยู่ในแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบส่วนกลางและกว้างขวางที่คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้

Followers

The perfect tool for building a community of dedicated and engaged users on your platform. With the ability to follow and interact with other users, your audience can easily connect with like-minded individuals and share their passion for your brand.

Likes

Allow users to easily interact and engage with your content by liking and sharing the content. Increases user engagement and social reach, leading to more visibility and traffic to your website.

360° Photography

The ultimate way to showcase your products, spaces and experiences in an interactive and immersive way. Take your customers on a virtual tour of your business and give them a full, 360-degree view of your offerings.

Personal mode

The perfect solution for individuals who want to share their media with the world.Easily deliver a solo website, entirely focused in your media that can be shared with anyone, anywhere.

Categories

Whether you're running a photography business, managing a large media library, or simply want to keep your personal media collection organized, Chevereto's category functionality is the perfect solution

Flood protection

An essential tool for any website looking to protect against automated uploads. This feature uses advanced algorithms to detect and block bulk uploads, ensuring that your site remains safe and stable. A must-have tool to keep your site running smoothly.

รายการคุณสมบัติทั้งหมด

Images & albums

 • Image uploading
  • Public/private uploading
  • Maximum image size (width/height) auto-resizing
  • Simultaneous upload threads
  • Configurable supported image formats
  • Drag-and-drop upload
  • Clipboard upload
  • Multiple-image upload
  • Upload from your computer, phone or image URL
  • Resizing
  • Auto-deletion
  • Removal of Exif data
  • NSFW flagging
  • Preview queue and progress
  • Get embed codes
  • Duplicate upload detector (Daily + IP + hash)
  • Configurable guest uploads
  • Configurable sizes
   • Set size of thumbs (fixed)
   • Set width of medium (scaled height)
  • Configurable storage mode
   • Date-folders (Y/m/d).
   • Directory (/images)
  • Configurable file-naming
   • Original original file name
   • Random filename
   • Mixed (Original + Random)
   • Match the image ID
  • Watermarks
   • Protect your copyright/brand
   • Configure watermark image, opacity and position
   • Adaptive watermarks (fits target image)
   • Configurable per user group (guest, user, admin)
 • API
  • Public image upload API
  • User-based API
  • Header authorization
  • JSON, TXT and redirect responses
  • ShareX compatible
 • Images
  • Comments tab
  • Supports 360 images (equirectangular)
  • Supports oEmbed sharing
  • Three (3) image Sizes: Thumbnail, medium and full (original) size
  • Unique short and SEO URL
  • Categories
  • Load button for large images
  • NSFW / SFW flagging
  • EXIF show/hide info
  • Editable values (Title, Description, Category, Album, NSFW)
  • Configurable download button
  • Configurable right-click behavior
  • Views counter
  • Copy sharing codes
 • Albums
  • Public, private and guest albums
  • Sub-albums (nested albums)
  • Configurable cover image
  • Editable description, name and privacy
  • Get all album images embed codes
  • Privacy modes (public, private, link, password)
  • Call-to-action buttons
   • Triggers custom functionality
   • Drag to sort
   • Works with Emoji + FontAwesome
   • Shows at content belonging-to

Users & Profiles

 • Roles
  • User
  • Admin
  • Manager
 • Registration
  • With email address + password
  • With login providers
  • Configurable
   • Signup enabled
   • Signup validation
   • Minimum age required
 • Profile
  • Public and private profiles
  • User albums
  • Website
  • Bio
  • Avatar and profile background images
  • Search for user's content
  • Content counters
  • Social counters
 • User-configurable
  • Username
  • Email
  • Auto-delete uploads
  • Keep image Exif data
  • Newsletter
  • Show NSFW on listings
  • Language
  • Timezone
  • Profile
   • Privacy
   • Real name
   • Avatar
   • Background
   • Website
   • Bio
  • Password
  • Two-factor authentication
  • API key
  • Connected login providers

Listings

 • Content
  • Explore recent, trending, popular, animated and social content
  • Sort by date, views, likes, A-Z
  • Listing privacy scope
  • Get embed codes for selection
  • Play animated GIF images
  • Configurations
   • Endless scrolling or classic pagination
   • Fixed-height or fluid
   • Listing columns per device
   • Blur for NSFW content
 • Manager
  • System-wide content manager
  • Manage single/multiple content
  • Drag-select for mass selection actions
  • Bulk actions
   • Get embed codes
   • Create album
   • Move to album
   • NSFW flagging
   • Delete
  • Keyboard shortcuts

Content

 • Search
  • Basic and advanced search
  • Search images, albums and users
  • Advanced search with excluded words
  • Full text search engine
  • Search operators
   • category:name
   • storage:id
   • ip:127.0.0.1
 • SEO
  • Internal only redirection (zero link juice)
  • SEO optimized titles and descriptions
  • Friendly descriptive URLs
  • Foreign characters support for URLs
  • Uses hreflang
 • Pages
  • Pages manager
  • PHP & HTML support
  • Configurable settings
   • Title
   • URL key (page URL path)
   • Status (online/offline)
   • Type (internal or link)
   • Visibility
   • Link attributes (rel + target + icon)
   • Meta keywords and description (SEO)
   • Sort order
 • Sharing
  • Embed & sharing codes
   • HTML
   • BBCode
   • Markdown
  • One-click sharing to:
   • WebShare API
   • Facebook
   • Twitter
   • Whatsapp
   • Telegram
   • Weixin
   • Weibo
   • QQ
   • Reddit
   • VK
   • Blogger
   • Tumblr
   • Pinterest
 • Categories
  • Configure name, URL and description
  • SEO-friendly categories
  • Category-based listings

Social features

 • Likes
  • Like system for images and albums
  • Configurable site-wide feature
  • Available in listings and content view
  • Liked content gets stored in user's "liked" listing
 • Followers
  • Follow system for users
  • Configurable site-wide feature
  • Generates a curated list with content uploaded by followed
  • User's following and followers lists
 • Notification system
  • Alerts for social triggered actions
  • Alert on content liked
  • Alert on new follower

Service integrations

 • Third-party providers
  • Disqus comments
  • CAPTCHA
   • reCAPTCHA v2
   • reCAPTCHA v3
   • hCaptcha
  • CDN (any)
  • Akismet
  • StopForumSpam
  • ModerateContent
  • Project Arachnid
 • Login providers
  • Amazon
  • Discord
  • GitHub
  • GitLab
  • Instagram
  • Reddit
  • Twitch
  • WeChat
  • Yandex
  • And a lot more
 • Storage servers API
  • Amazon S3
  • S3 compatible
   • Vultr Object Storage
   • DigitalOcean Spaces
   • Dreamhost Cloud Storage
   • Minio
   • Tencent Cloud Object Storage
   • Wasabi
   • And a lot more
  • Alibaba Cloud
  • Microsoft Azure
  • Backblaze B2
  • Google Cloud
  • OpenStack
  • FTP
  • SFTP

User interface & Display

 • Responsive layout
  • Responsive layout (multi-device)
  • Optimized for any screen resolution
  • Works on phones, phablets, tablets and desktops
 • Theme
  • User toggle for palettes
  • Theme hooks for adding custom code
  • Theme overrides (customize only what you need)
  • Support Twitter Cards
  • Support Facebook Open Graph
  • Configurations
   • Default palette
   • Logos and icons
   • First tab (info, about, embeds)
   • Download button
   • Social sharing
   • Custom CSS code
   • Custom JS code
 • Color palettes
  • Blanco
  • Dark
  • Flickr
  • Imgur
  • DeviantArt
  • Lush
  • Graffiti
  • Abstract
  • Cheers
  • CMYK
 • Branding
  • Use your custom logo and favicon
  • Supports vector and raster logos
  • Optional "Powered by Chevereto" at homepage
 • Compliance
  • Consent screen (age verification)
  • EU Cookie law display

Administration & settings

 • Dashboard
  • Content stats (number of images, users, etc)
  • System runtime information
  • Manage ALL content (images, albums, users)
  • One-click check updates
  • Create users
 • Website
  • Name
  • Doctitle
  • Description
  • Powered by Chevereto
  • HTTPS
  • Default time zone
  • Search
  • Explore
  • Random
  • Likes
  • Followers
  • Mode
  • Personal mode target user
  • Personal mode routing
  • Website privacy mode
  • Content privacy mode
 • Content
  • Lock NSFW editing
  • Show not safe content in listings
  • Blur NSFW content in listings
  • Show banners in not safe content
  • Show not safe content in random mode
 • Pages
  • Manage pages
  • Title
  • Page status
  • Type
  • Internal page type
  • Page visibility
  • URL key
  • File path
  • Meta keywords optional
  • Meta description optional
  • Source code
  • Link URL
  • Link target attribute
  • Link rel attribute optional
  • Link icon optional
 • Listings
  • List items per page
  • List pagination mode
  • Listing viewer
  • Image listing size
  • Album listing images requirement (explore)
  • Listing columns number for
   • Phone
   • Phablet
   • Tablet
   • Laptop
   • Desktop
 • Image upload
  • Enabled image formats
   • JPG
   • PNG
   • BMP
   • GIF
   • WEBP
  • Enable uploads
  • Enable uploads (URL)
  • Upload user interface
  • Guest uploads
  • Moderate uploads
  • Enable embed codes (uploader)
  • Upload threads
  • Redirect on single upload
  • Enable duplicate uploads
  • Enable expirable uploads
  • Auto delete guest uploads
  • Maximum image size
  • Image Exif data
  • Image Exif data (user setting)
  • Maximum upload file size [MB]
  • Maximum upload file size (guests)
  • Image path
  • Storage mode
  • File naming method
  • Thumb size
  • Medium image fixed dimension
  • Medium image fixed size
  • Watermarks
   • Watermark user toggles
    • On guest uploads
    • On user uploads
    • On admin uploads
   • Watermark file toggles
    • Enable watermark on GIF image uploads
   • Minimum image size needed to apply watermark
   • Watermark image
   • Watermark position
   • Watermark percentage
   • Watermark margin
   • Watermark opacity
 • Categories
  • Manage categories
  • Name
  • URL key
  • Description
 • Consent screen
  • Enable consent screen
  • Consent screen cover image
 • Flood protection
  • Enable Flood protection
  • Notify to email
  • Minute limit
  • Hourly limit
  • Daily limit
  • Weekly limit
  • Monthly limit
 • Theme
  • Default palette
  • Logo
  • Vector logo image
  • Raster logo image
  • Logo height
  • Favicon image
  • Image load max. filesize (MB)
  • Enable download button
  • Enable right click on image
  • Enable show Exif data
  • Image first tab
  • Enable social share
  • Enable embed codes (content)
  • Not safe content checkbox in uploader
  • Custom CSS code
  • Custom JS code
 • Homepage
  • Style
  • Cover images
  • Add new cover image
  • Title
  • Paragraph
  • Call to action
   • Button color
   • Outline style button
   • Functionality
   • URL
   • HTML
  • User IDs (split landing)
 • Banners (SFW + NSFW)
  • Before main title (homepage)
  • After call to action (homepage)
  • After cover (homepage)
  • After listing (homepage)
  • Before pagination
  • After pagination
  • Tab about column
  • Before comments
  • Inside viewer top (image page)
  • Inside viewer foot (image page)
  • After image viewer (image page)
  • Before header (image page)
  • After header (image page)
  • Footer (image page)
  • Before header (album page)
  • After header (album page)
  • After top (user profile)
  • Before listing (user profile)
  • After top (explore page)
 • Bulk importer
  • Works for images, users and albums
  • Folder-based content parsing with support for metadata
 • Users
  • Enable signups
  • Enable user content delete
  • Minimum age required
  • Notify on user signup
  • User avatar as website icon
  • Require email confirmation
  • Require email for social signup
  • User avatar max. filesize (MB)
  • User background max. filesize (MB)
 • System
  • Automatic updates check
  • Display available updates notification
  • Dump update query
  • Maintenance
  • Crypt salt
  • Debug errors
  • Debug level
  • Enable XR Debug
  • XR Debug Host
  • XR Debug Port
 • Routing
  • User routing
  • Image routing
  • Album routing
  • Root routing
  • SEO image URLs
  • SEO album URLs
 • Configurable semantics
  • Albums
  • Images
  • Categories
  • Users
  • Explorer
  • Discovery
 • Languages
  • Default language
  • Auto language
  • Language chooser
  • Enabled languages
   • العربية
   • Български
   • Čeština
   • Dansk
   • Deutsch
   • Ελληνικά
   • English
   • Español
   • Eesti (Eesti)
   • فارسی
   • Suomi
   • Français
   • עברית
   • Hrvatski
   • Magyar
   • Bahasa Indonesia
   • Italiano
   • 日本語
   • 한국어
   • Lietuvių (Lietuva)
   • Norsk Bokmål
   • Nederlands
   • Polski
   • Português
   • Português (Brasil)
   • Русский
   • Slovenčina
   • Српски
   • Svenska
   • ไทย
   • Türkçe
   • Українська
   • Tiếng Việt
   • 简体中文
   • 繁體中文
 • External storage
  • Manage external storage servers
  • Search local and external content
 • Email
  • From name
  • From email address
  • Incoming email address
  • Email mode
  • SMTP server and port
  • SMTP username
  • SMTP password
  • SMTP security
 • Login providers
  • Manage login providers
  • Amazon
  • BitBucket
  • Discord
  • Dribbble
  • Dropbox
  • Facebook
  • GitHub
  • GitLab
  • Google
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Mailru
  • Medium
  • Odnoklassniki
  • ORCID
  • QQ
  • Reddit
  • Spotify
  • Stack
  • Steam
  • Strava
  • Telegram
  • Tumblr
  • Twitch
  • Twitter
  • VK
  • WeChat
  • WordPress
  • Yahoo
  • Yandex
 • External services
  • Akismet spam protection
   • Akismet API key
  • StopForumSpam spam protection
  • CDN
   • CDN URL
  • reCAPTCHA
   • reCAPTCHA version
   • reCAPTCHA site key
   • reCAPTCHA secret key
   • reCAPTCHA threshold
   • Force reCAPTCHA on contact page
  • Comments API
   • Disqus
    • Disqus shortname
    • Disqus secret key
    • Disqus public key
   • JS/HTML
    • Comment code
  • Project Arachnid
   • Arachnid API Key
  • ModerateContent
   • ModerateContent API Key
   • Automatic approve
   • Block content
   • Flag NSFW
  • Analytics code
 • IP bans
  • Manage IP bans
  • IP address
  • Expiration date
  • Message
 • API
  • Public API key
 • Additional settings
  • Plugin route
  • PUP SDK URL
  • Cookie law compliance
 • Tools
  • Decode ID
  • Encode ID
  • Send test email
  • Export a user
  • Regenerate external storage stats
  • Migrate image records from one external storage to another

Protection

 • Flood
  • Avoid malicious attempts to flood your website
  • Set limits by minute, hour, week and month
  • Get flood reports instantly to your email
  • Protects on
   • Image uploads
   • Album creation
   • Account creation
   • Account login
 • Moderate
  • Configurable uploads incoming approval
  • ModerateContent integration
  • Configurable locking for NSFW editing
 • Spam
  • Akismet
  • StopForumSpam
 • CSAM
  • Project Arachnid
 • Bots
  • reCAPTCHA

Security

 • IP-based banning
  • Ban any IP from using the entire system
  • Set expiration date
  • Set message, HTML display or a URL redirection
 • Encoded IDs
  • Non-enumerable IDs for the content
  • Uses alphanumeric IDs instead of actual integer
 • Encryption
  • Safely stores all sensitive application data
   • Service credentials
   • Two-factor secrets
  • Configurable
  • Re-encryption option available
 • Code
  • Not encrypted source code
  • Based on own developed frameworks
 • Security checklist
  • Two-factor authentication
  • System-wide CSRF protection
  • Project Arachnid for CSAM
  • Uses a cipher to store sensitive data
  • Uses hashing for passwords and API keys

Turnkey

 • Modes
  • Community (multiple users, social features, etc.)
  • Personal (photo/store portfolio)
 • Core features
  • Enable or disable features like:
   • User registration
   • Image uploading
   • Random mode
   • Explore
   • Search
   • Account registration
   • Social features
   • Global system privacy
 • System
  • Extremely configurable (Website values, upload settings, etc.)
  • Debug
   • Includes custom error handlers with local and remote support
   • One-click enable debug reporting for admin
 • Multi-language
  • Manual and automatic language detection
  • Configurable allowed languages
  • Supports translation overrides
 • Ad manager
  • Manage banners directly from the admin panel
  • Support any banner HTML/JS code and size
  • 16 predefined banner placements
 • Additional features
  • Upload plugin for third-party software
   • bbPress
   • Discourse
   • Discuz!
   • Invision Power Board
   • phpBB
   • And a lot more