Chevereto v3.20.15 announcement

Rodolfo

โญ Chevereto Godlike
Chevereto Staff
Administrator
Hey there,

Chevereto V3.20.15 is on the works and this revision aims to fix many of the bug fixes and oddities present in the software.

๐Ÿ™ˆ Automatic detection of available image formats

It has become too common to provide the software in servers where imagick/gd is bundled without support for all wanted default formats (PNG, GIF, JPG, BMP, WEBP). In this revision I'm adding a runtime detection that will automatically disable support for the not-found formats instead of throwing an error screen. Now the software won't complain about missing image formats, it will just disable the not found formats and it will work with whatever you have available+configured there.

๐Ÿง Fixed bug in htaccess-enforce

This has been described here. The htaccess-enforce command wasn't working properly in some contexts due to usage of relative paths. This has been fixed in this revision, which now also checks permissions to give you the proper feedback in case of issues.

๐Ÿ‘Œ๐Ÿพ Fixed bug in missing ca-bundle

This has been described here. Now we will use the certificate bundled in vendor, meaning that it won't longer have access restriction issues and it won't depend on your system configuration.

๐Ÿ˜ Fixed bug in Storage providers Azure and B2

There was a typo affecting Azure storage which has been patched. Also, we have changed to another B2 library. There's an ongoing bug affecting B2 (legacy), so I migrated to a more maintained dependency.

๐ŸŒฆ Improved HTTPS detection (CloudFlare https)

Mixed content issues caused when using flexible https have been fixed. This was very annoying as it crippled the json API unless you set https=forced on your dashboard.
 
Top